Skip to main content

POLÍTICA DE PRIVACITAT

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, mitjançant l’acceptació de la present Política de Privacitat prestes el teu consentiment informat, exprés, lliure i inequívoc perquè les dades personals que proporcions a través de la pàgina web https://mirlett.com (des d’ara LLOC WEB) siguin incloses en un fitxer de “USUARIS dE LA WEB i SUBSCRIPTORS” i “CLIENTS I/O PROVEÏDORS”:

– La nostra denominació social és: Mirlett SCP.
– El nostre CIF és J66145947
– El nostre domicili social es troba al carrer Canvis Nous 1, local 2, 08003, Barcelona.
– E-mail: info(at)mirlett.com
– La meva activitat social és: blogging, i negocis en línia

Tot això degudament inscrit davant l’agència Espanyola de Protecció de Dades i respecte del qual Mirlett SCP garanteix que s’han aplicat les mesures de seguretat tant organitzatives com tècniques requerides pel Reglament Europeu Sobre Protecció de dades i la normativa vigent.

La present Política de Privacitat serà vàlida únicament per a les dades de caràcter personal obtingudes en el LLOC WEB, no sent aplicable per a aquella informació recollida per tercers en altres pàgines web, encara que aquestes es troben enllaçades pel lloc web.

Amb això manifest el meu compromís per mantenir i garantir les relacions comercials de forma segura mitjançant la protecció de les dades personals i garantint el dret a la privacitat de cada un dels usuaris del lloc web.

 

1. QUÈ SÓN LES DADES PERSONALS?

Una petita aproximació és important, per això, has de saber que seria qualsevol informació relativa a una persona que ens facilita quan visita el nostre lloc web, en el nostre cas nom i email, i si compra algun producte necessitant factura, demanarem domicili complet, nom, cognoms i DNI o CIF.

Addicionalment, quan visites el nostre lloc web, determinada informació s’emmagatzema automàticament per motius tècnics com l’adreça IP assignada pel seu proveïdor d’accés a Internet.

 

2. FINALITAT, LEGITIMACIO, CATEGORIA DE LES DADES RECAPTADES, CONSENTIMENT AL TRACTAMENT I MENORS D’EDAT.

Tal com es recull en la normativa, s’informa a l’usuari que, a través dels formularis de contacte, o subscripcions es recullen dades, els quals s’emmagatzemen en un fitxer, amb l’exclusiva finalitat d’enviament de comunicacions electròniques, com ara: butlletins (newsletters), noves entrades (posts), ofertes comercials així com altres comunicacions que Mirlett SCP entén interessants per als seus usuaris. Els camps marcats com de resposta obligatòria, són imprescindibles per a realitzar la finalitat expressada.

Així mateix podrà donar compliment mitjançant les dades, als requeriments sol·licitats pels USUARIS.

Únicament el titular tindrà accés a les seves dades, i en cap cas, aquestes dades seran cedides, compartits, transferits, ni venuts a cap tercer.

L’acceptació de la política de privacitat, mitjançant el procediment establert de doble opt-in, s’entendrà a tots els efectes com la prestació de consentiment exprés i inequívoc de l’USUARI al tractament de les dades de caràcter personal en els termes que s’exposen en el present document, així com a la transferència internacional de dades que es produeix, exclusivament causa de la ubicació física de les instal·lacions dels proveïdors de serveis i encarregats del tractament de dades.

Per tant, la legitimació s’obté a través del consentiment tal com posteriorment establirem.

En cap cas es realitzarà un ús diferent que la finalitat per als que han estat recollides les dades ni molts menys cediré a un tercer aquestes dades.

2.1 MENORS D’EDAT

En el supòsit de ser major de tretze anys, podràs registrar-te a https://mirlett.com sense necessitat del consentiment previ dels teus pares o tutors.

Què passa en el cas que siguis menor de 13 anys?

En aquest supòsit, serà condició obligatòria el consentiment dels teus pares o tutors perquè puguem tractar les seves dades personals

Notes: Si tens menys de tretze anys i no has obtingut el consentiment dels teus pares, no pots registrar-te a la web pel que procedirem a denegar la seva sol·licitud en cas de tenir constància.

2.2 Legitimació

Gràcies al consentiment, podem tractar les teves dades i és requisit obligatori per poder subscriure’t a la pàgina web.

Com bé saps, pots retirar el teu consentiment en el moment que ho desitgis.

2.3 CATEGORIA DE LES DADES

Les dades demanades en cap moment són especialment protegides, sinó que es troben categoritzats com a dades identificatives.

2.4 TEMPS DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

Conservaré les teves dades durant el temps legalment establert o fins que demanis eliminar-los.

 

3. COMPLIMENT DE LA NORMATIVA D’APLICACIÓ

Mirlett SCP fins a la data compleix amb les directrius de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei Orgànica i altra normativa vigent i d’aplicació en cada moment, vetllant per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari.

A partir de maig de 2018, ens regirem per la normativa que entrarà en vigor, sent el Reglament General sobre Protecció de Dades (RGPD) de la Unió Europea.

Així mateix, Mirlett SCP informa que dóna compliment a la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol·licitarà el seu consentiment al USUARI per al tractament del seu correu electrònic amb fins comercials en cada moment.

En compliment del que estableix la normativa, l’informem que les dades subministrades, així com aquelles dades derivades de la seva navegació, podran ser emmagatzemats en els fitxers de Mirlett SCP i tractats per a la finalitat d’atendre la seva sol·licitud i el manteniment de la relació que s’estableixi en els formularis que subscrigui.

Addicionalment, el USUARI consent el tractament de les seves dades amb la finalitat d’informar-los, per qualsevol mitjà, inclòs el correu electrònic, de productes i serveis de Mirlett SCP

En cas de no autoritzar el tractament de les seves dades amb la finalitat assenyalada anteriorment, l’USUARI podrà exercir el seu dret d’oposició al tractament de les seves dades en els termes i condicions previstos més endavant en l’apartat “Exercici de Drets”.

 

4. MESURES DE SEGURETAT.

Mirlett SCP li informa que té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i/o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l’acció humana o del medi físic o natural. Tot això de conformitat amb el que preveu el RGPD.

Així mateix, Mirlett SCP ha establert mesures addicionals amb vista a reforçar la confidencialitat i integritat de la informació en la seva organització. Mantenint contínuament la supervisió, control i avaluació dels processos per assegurar el respecte a la privacitat de les dades.

 

5. EXERCICI DE DRETS

Aquelles persones físiques que hagin facilitat les seves dades a través d’https://mirlett.com, podran dirigir-se al titular de la mateixa per tal de poder exercitar gratuïtament els seus drets d’accés a les seves dades, rectificació o supressió, limitació i oposició respecte de les dades incorporades als seus fitxers.

El mètode més ràpid i senzill seria accedint al teu compte d’usuari directament i modificar les teves dades o esborrar el teu compte d’usuari. Qualsevol informació que necessitem emmagatzemar, en virtut d’una obligació legal o contractual, serà bloquejada i només utilitzada per a aquests fins en lloc de ser esborrada.

L’interessat podrà exercitar els seus drets mitjançant comunicació per escrit dirigida a Mirlett SCP amb la referència “Protecció de dades”, especificant les seves dades, acreditant la seva identitat i els motius de la seva sol·licitud a l’adreça:

Mirlett SCP
Carrer Canvis Nous 1, local 2
08003, Barcelona.

També podrà exercitar els drets, a través del correu electrònic: [email protected]

 

6. LINKS O ENLLAÇOS EXTERNS

Com un servei als nostres visitants, el nostre lloc web pot incloure enllaços a altres llocs que no són operats o controlats pel lloc web. Per això https://mirlett.com no garanteix, ni es fa responsable de la licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat i actualitat dels continguts d’aquests llocs o de les seves pràctiques de privacitat. Si us plau, abans de proporcionar la seva informació personal a aquests llocs web aliens a https://mirlett.com, tingui en compte que les seves pràctiques de privacitat poden diferir de les nostres.

L’únic objecte dels enllaços és proporcionar a l’Usuari la possibilitat d’accedir a aquests enllaços i conèixer el nostre treball, encara que mirlett.com no ofereix ni comercialitza per si ni per mitjà de tercers la informació, continguts i serveis disponibles en els llocs enllaçats , ni aprova, supervisa o controla de cap manera els continguts i serveis i qualsevol material de qualsevol naturalesa existent en els mateixos. https://mirlett.com no es responsabilitza en cap cas dels resultats que puguin derivar-se a l’Usuari per accés a aquests enllaços.

 

7. MODIFICACIÓ DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

Mirlett SCP es reserva el dret a modificar la seva Política de Privadesa, d’acord al seu propi criteri, motivat per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinal de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Qualsevol modificació de la Política de Privacitat serà publicada almenys deu dies abans de la seva efectiva aplicació. L’ús d’Mirlett SCP després d’aquests canvis, implicarà l’acceptació dels mateixos.

 

8. RESPONSABLE DEL FITXER I ENCARREGATS DEL TRACTAMENT

El responsable del fitxer de dades és Mirlett SCP.

Com encarregats de tractament aliens a l’esmentat responsable:

Mirlett SCP ha contractat els serveis de Hosting a 10dencehispahard, S.L. (Identificat amb la marca comercial CDmon), (B-62.844.725), amb domicili social al carrer Girona 81-83 local 6, Malgrat de Mar 08380 (Barcelona-Espanya), que proporciona els serveis de hosting de Mirlett SCP. Es pot consultar la política de privacitat i altres aspectes legals d’aquesta companyia en el següent enllaç: https://www.cdmon.com/es/contratos/aviso-legal-y-politica-de-privacidad-de-datos

Els serveis d’assessorament jurídic, fiscal i comptable seran realitzats per JC Consultors SL amb domicili social a la Plaça Maragall 4, Entlo. 3-4, 08041 Barcelona, ​​inscrit en el Reg. Mercantil de Barcelona, ​​Tom 23115, Foli 186, Full B47625.

 

9. SERVEIS OFERTS PER TERCERS EN AQUESTA WEB.

Per prestar serveis estrictament necessaris per al desenvolupament de la seva activitat, https://mirlett.com utilitza els següents prestadors sota les seves corresponents condicions de privacitat.

• Hosting: CDmon
• Plataforma web: CMS WordPress
• Serveis de Missatgeria i enviament de butlletins: (cap)
• Plataformes de plantilles y plugins per a WordPress: Envato Market
• Passarel·la de pagament: Redsys, Stripe i Klarna.
• Gestió de comentaris: (manual)
• Privacitat de fonts de rastreig utilitzades en aquest lloc web: Google (Analytics) i Facebook píxel.

En https://mirlett.com també s’estudien les preferències dels seus usuaris, les seves característiques demogràfiques, els seus patrons de trànsit, i una altra informació en conjunt per a comprendre millor qui constitueixen la nostra audiència i què és el que necessita. El rastreig de les preferències dels nostres usuaris també ens ajuda a mostrar-li els avisos publicitaris més rellevants.

L’usuari i, en general, qualsevol persona física o jurídica, podrà establir un hiperenllaç o dispositiu tècnic d’enllaç (per exemple, links o botons) des del seu lloc web a https://mirlett.com (el “Hiperenllaç”). L’establiment de l’Hiperenllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre https://mirlett.com i el propietari del lloc o de la pàgina web en la qual s’estableixi l’Hiperenllaç, ni l’acceptació o aprovació per part de https: / /mirlett.com dels seus continguts o serveis. En tot cas, https://mirlett.com es reserva el dret de prohibir o inutilitzar en qualsevol moment qualsevol Hiperenllaç al Lloc Web.

 

10. NO VOLS REBRE INFORMACIÓ LA NOSTRA O VOLS REVOCAR EL VOSTRE CONSENTIMENT?

De conformitat amb el que disposa la Llei 34/20023, de 11 de juny de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic pots oposar-te a l’ús de la seva informació per a fins publicitaris, investigacions de mercat o desenvolupament d’enquestes de satisfacció en qualsevol moment, així com revocar el teu consentiment en qualsevol moment (sense efecte retroactiu).

Per a això, hauràs d’enviar un correu electrònic a l’adreça [email protected]. Si has rebut publicitat per correu electrònic, també podràs oposar-te des d’aquest correu electrònic, punxant a l’enllaç inclòs en el mateix seguint les instruccions que et siguin facilitades. Una altra forma més senzilla seria accedir al teu compte d’usuari i seleccionar les opcions corresponents.

Si us plau, tingueu en compte que els nostres sistemes poden requerir un lapse de temps que en cap cas superarà 48 hores perquè el teu oposició o revocació es facin efectives, entenent-se que durant aquest període de temps pots seguir rebent missatges.

En relació amb la gestió de les teves dades associats als perfils socials de Mirlett SCP, l’exercici del dret d’accés, dependrà de la funcionalitat de la xarxa social i les possibilitats d’accés a la informació dels perfils dels usuaris. En relació amb els drets d’accés i rectificació, li recomanem que només podrà satisfer-se en relació a la informació que es trobi sota el control de Mirlett SCP.

A més podrà deixar d’interactuar, seguir o rebre informació dels perfils socials de Mirlett SCP, eliminar els continguts que deixin de interessar o restringir amb qui comparteix les seves connexions, mitjançant els mecanismes estipulats en les diferents xarxes socials.

L’usuari podrà accedir a les polítiques de privacitat de cada Xarxa Social, així com configurar el seu perfil per garantir la seva privacitat. Mirlett SCP anima els usuaris a familiaritzar-se amb les condicions d’ús de les diferents xarxes socials abans de començar a usar-les.

Facebook: https://www.facebook.com/help/323540651073243/
Twitter: https://twitter.com/privacy
Pinterest: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy
Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388
Google plus: https://policies.google.com/privacy?hl=es
Spotify: https://www.spotify.com/es/legal/privacy-policy/

 

11. SISTEMES DE CAPTURA DE DADES PERSONALS I LA SEVA FINALITAT

1) Formularis de subscripció a continguts: dins de la web hi ha diversos formularis per activar la subscripció amb la finalitat d’enviar campanyes de màrqueting per correu electrònic, gestió de subscripcions i enviament de butlletins o notícies.

2) Formulari de comentaris: La web inclou un formulari té com a finalitat comentar els articles i donar la seva opinió respectant la llibertat d’expressió. L’usuari podrà publicar comentaris en els post que es publiquin. Les dades personals introduïdes al formulari per a inserir aquests comentaris seran utilitzades exclusivament per a moderar-los i publicar-los, demanant igualment aquestes dades que s’emmagatzemaran en els servidors de CDmon i les plataformes de correu electrònic abans ressenyades.

3) Formulari de contacte: Hi ha un formulari de contacte té com a finalitat la resposta de consultes, suggeriments o contacte professional. En aquest cas s’utilitzarà l’adreça de correu electrònic per respondre a les mateixes i enviar la informació que l’usuari requereixi a través del web, aquestes dades s’emmagatzemaran en els servidors de CDmon i les plataformes d’emails abans ressenyades.

4) Galetes: Quan l’usuari es registra o navega en aquesta web, s’emmagatzemen “cookies”, L’usuari pot consultar en qualsevol moment la política de cookies per ampliar informació sobre l’ús de cookies i com desactivar-les.

5) Venda de productes: A través de la pàgina web, es poden adquirir productes, en aquest cas, es requereixen dades del comprador (nom, cognom, adreça, e-mail i a més el CIF en el cas que una empresa sol·liciti factura de compra) a través de les plataformes de pagament ja ressenyades.

6) Els usuaris podran donar-se de baixa en qualsevol moment dels serveis prestats per https://mirlett.com des de la mateixa newsletter a través d’un formulari de cancel·lació.

7) Sistemes de rastreig utilitzades en aquest lloc web: Google (Analytics) així com Facebook píxel, en https://mirlett.com també s’estudien les preferències dels seus usuaris, les seves característiques demogràfiques, els seus patrons de trànsit, i una altra informació en conjunt per comprendre millor qui constitueixen la seva audiència i què és el que aquesta necessita. El rastreig de les preferències dels nostres usuaris també ens ajuda a mostrar-li els avisos publicitaris més rellevants.

Així mateix, m’agradaria informar-te que per a la captació de subscriptors i clients utilitzo Facebook Ads i Google Adwords Express per la qual cosa en generar un anunci, es pot segmentar el públic pel lloc, dades demogràfiques, interessos, etc pel que les dades obtingudes per aquesta plataforma, estarien subjectes a aquesta política de privacitat des del moment en què l’usuari deixa les seves dades per unir-se al butlletí de la meva comunitat.

No vaig a compartir, vendre, llogar la teva informació personal amb altres parts. Puc compartir certa informació amb els proveïdors de serveis de tercers autoritzats necessàries per presentar alguns serveis.

 

12. PLUGINS SOCIALS.

Si ets membre d’una xarxa social i fas clic sobre el corresponent enllaç, el proveïdor de la xarxa social podrà enllaçar les dades de perfil amb la informació i la teva visita a aquesta pàgina web.

Per tant, és convenient informar-te sobre les funcions i polítiques sobre el tractament de dades personals de la respectiva xarxa social, si accedeixes a una de les nostres pàgines web amb algun dels teus perfils en xarxes socials o comparteixes informació a través d’ells.

Pots accedir en tot moment a les polítiques de privacitat de les diferents xarxes socials, així com configurar el teu perfil per garantir la seva privacitat. Us animem a familiaritzar-se amb les condicions d’ús d’aquestes xarxes socials abans de començar a usar-les:

Facebook: https://www.facebook.com/help/323540651073243/
Youtube: http://www.google.es/intl/es/policies/privacy/
Twitter: https://twitter.com/privacy
Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388

 

13. ACCEPTACIÓ, CONSENTIMENT I REVOCABILITAT

L’Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de Mirlett SCP en la forma i per a les finalitats indicades en l’avís legal.

Com bé saps i li hem comunicat al llarg de les presents polítiques de privacitat, en qualsevol moment podrà revocar les seves dades, però sempre sense caràcter retroactiu.

 

14. CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

Mirlett SCP es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, el prestador anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

 

ANNEX 1
ORIGEN: iThemes SECURITY (plugin de SEGURETAT)

Què dades personals recollim i per què els recollim

Security Logs

L’adreça IP dels visitants, l’ID dels usuaris connectats i el nom d’usuari dels intents d’accés es registren de manera condicional per comprovar activitat maliciosa i protegir el lloc de tipus específics d’atacs. Exemples de condicions en què es fa registre són els intents d’accés, sol·licituds de desconnexió, sol·licituds d’URL sospitoses, canvis en el contingut del lloc i canvis de contrasenyes. Aquesta informació es conserva durant 14 dies.

Amb qui compartim les teves dades

Aquest lloc s’ha analitzat per buscar malware i vulnerabilitats potencials usant SiteCheck de Sucuri. No enviem informació personal a Sucuri; no obstant això, Sucuri podria trobar informació personal publicada públicament (com la que hi ha als comentaris) durant la seva anàlisi. Per a més detalls, si us plau, veu la política de privacitat de Sucuri .

Quant de temps conservem les teves dades

Els registres de seguretat es conserven 14 dies.

On vam enviar les teves dades

Aquest lloc és part d’una xarxa de llocs que es protegeix contra atacs de força bruta distribuïts. Per activar aquesta protecció es comparteix la IP dels visitants que tracten d’accedir al lloc amb un servei facilitat per ithemes.com. Per a detalls sobre la política de privacitat, si us plau, veu la política de privacitat de iThemes .

 

ANNEX 2
ORIGEN: KLARNA PAYMENTS

Amb l’objectiu d’oferir-vos els mètodes de pagament de Klarna, en el moment del pagament, podríem transmetre a Klarna durant el procés de compra les vostres dades personals incloses en el formulari de contacte i detalls de les comandes, de manera que Klarna pugui avaluar si compleix vostè amb els requisits per accedir als seus mètodes de pagament i per adaptar aquests mètodes de pagament al vostre perfil. Les seves dades personals són tractades de conformitat amb allò establert a  la política de privacidat de Klarna.

Última actualització: 14/12/2021