Skip to main content
search
0

INFORMACIO SOBRE DEVOLUCIONS

QUÈ HAIG DE FER PER RETORNAR UN ARTICLE?

Mirlett t’ofereix la possibilitat de tornar les teves compres en el termini màxim de 14 dies naturals des de la data de lliurament, sempre que els productes adquirits no hagin estat usats i es trobin en perfecte estat.

1. DEVOLUCIONS

Per realitzar devolucions ha de seguir els següents passos:

1.1 – Contacta amb nosaltres a través de l’correu electrònic [email protected] o mitjançant el botó de Whatsapp o Messenger visible (disponible en dispositius mòbils) a la part inferior dreta per obtenir instruccions.

1.2 – Tenir a mà la factura de compra. (Aquest pas és absolutament imprescindible).

1.3 – Esperar les nostres instruccions per organitzar la recollida al teu domicili.

1.4 – Les despeses d’enviament, duanes o altres despeses no són reemborsables.

1.5 – Oferim devolucions amb servei de recollida a domicili per a la majoria dels països amb un cost de tarifa plana que serà deduït del seu reemborsament.

Barcelona capital 0€
Espanya 5€
Europa (C.E.) 10€
Europa (no C.E.) 15€
EE.UU i Canadà 25€
Altres països 35€

1.4 – Els articles retornats seran acuradament inspeccionats. Quan el producte es trobi en perfecte estat i amb totes les etiquetes, es procedirà a abonar l’import corresponent, durant els 3-4 dies següents a la recepció de la devolució, de la mateixa manera que van ser pagats.

2. CANVIS

Segueix aquests passos per ordre:

2.2.1 – Tenir a mà la factura de compra. (Aquest pas és absolutament imprescindible).

2.2.2 – Comunicar-te amb nosaltres a l’adreça [email protected] o mitjançant el botó de Whatsapp o Messenger visible (disponible en dispositius mòbils) a la part inferior dreta de mirlett.com.

2.2.3 – Esperar les nostres instruccions per així organitzar la recollida al teu domicili.

2.3 – Els articles retornats seran acuradament i rigorosament inspeccionats. Quan el producte es trobi en perfecte estat i amb totes les etiquetes, procedirem a la devolució de l’import de la peça retornada.

3. DEVOLUCIONS DE PRODUCTES DEFECTUOSOS

Per correu: Per tornar un article defectuós ha de seguir els següents passos:

3.1 – Contacta de manera immediata a través del nostre correu [email protected] per obtenir instruccions.

3.2 – Un cop rebut l’article, mirlett.com procedirà a examinar detingudament el producte retornat. En el cas en que l’article sigui defectuós, procedirem al canvi del mateix. El canvi s’efectuarà el més aviat possible i, en qualsevol cas, dins dels 7 dies següents a la recepció a mirlett.com de l’article. En el cas de no disposar d’estoc, es retornarà l’import en el termini de 7 dies. En tots els casos de devolució per defecte, els costos de l’enviament aniran a càrrec de mirlett.com </p>
El que preveu aquesta clàusula per a la devolució de productes defectuosos s’entén sense perjudici dels drets imperatius que tingui el consumidor per reparar o substituir el producte, rebaixar el preu o resoldre el contracte de conformitat amb el que disposa el Capítol II, del Títol V , del Llibre II del Text Refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris aprovat mitjançant Reial Decret Legislatiu 1/2007 de 16 de novembre.

4. FORÇA MAJOR O CAS FORTUÏT

Mirlett.com no serà responsable per l’incompliment total, compliment defectuós o retard en el compliment de qualsevol de les obligacions al seu càrrec que tinguessin la seva causa en algun supòsit de força major o cas fortuït. Les obligacions de termini que hi pugui haver quedaran suspeses en aquests casos durant tot el període durant el qual es prolongui la situació de força major o cas fortuït, es reprendrà el còmput una vegada desaparegui aquesta circumstància de força major o cas fortuït.

CONDICIONS

Per devolucions d’articles en promoció el descompte s’apliqui sobre un únic article o promocions amb descompte sobre el total d’una compra, la quantitat a retornar serà aquella que el client va pagar per l’article, que apareixerà en el justificant de compra i no el preu que l’article tenia sense la promoció. En el cas que hi hagi utilitzat per a la compra cupons descompte, tingui en compte que no es reemborsarà el valor del cupó descompte empleat.

Tots els imports que hagin estat prèviament cobrats per mirlett.com i que haguessin de ser retornats als clients de conformitat amb el que preveu la present clàusula, seran abonats, en la mesura del possible, a través del mateix mètode de pagament que es hagués utilitzat durant la compra.

Les condicions establertes per a les devolucions en aquesta clàusula s’entendran sense perjudici dels drets imperatius que tingui el consumidor de conformitat amb la legislació vigent. En conseqüència, quan la devolució s’efectuï dins dels 14 primers dies des del moment del lliurament, prevaldrà sobre el que s’estableix en aquesta clàusula el que disposen els articles 68 i següents del Text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i usuaris aprovat mitjançant Reial Decret Legislatiu 1/2007 de 16 de novembre.

Mirlett.com es reserva el dret a rebutjar devolucions enviades fora del termini fixat, o peces que no es trobin en les mateixes condicions en què van ser enviades al client.

Mirlett.com no es farà responsable de les devolucions pagades pel client que no arribin al seu magatzem.

(Última revisió: 6 Maig 2021)

QUAN REBRE EL IMPORT DE LA MEVA DEVOLUCIÓ?

Un cop haguem revisat i aprovat tots i cadascun dels requisits establerts per a realitzar la devolució, procedirem al reintegrament de l’import de la peça/s.

El temps estimat per a aquesta tramitació varia segons l’entitat bancària i mètode de pagament.

Si la compra s’ha efectuat des d’un compte bancari a través de la passarel·la de pagament de Redsys les devolucions de l’import solen ser entre 48h i 72h.

Si la compra s’ha efectuat des d’un compte bancari però a través de Paypal el reemborsament és més lent i pot trigar fins a 14 dies laborals.

(Pendent de revisió, data 22/04/2021)

QUÈ HAIG DE FER SI EL IMPORT DE LA MEVA DEVOLUCIÓ ÉS INCORRECTE?

Si l’import de devolució és incorrecte, poseu-vos en contacte amb nosaltres trucant al 93 328 37 92 o mitjançant el correu electrònic [email protected] i ho solucionarem el més aviat.

Si us plau, tingui en compte que mirlett.com es reserva el dret a rebutjar devolucions comunicades o enviades fora de termini fixat (14 dies), o peces que no es trobin exactament en les mateixes condicions en què van ser rebudes.